Lakipalvelut

Tarjoamme yksityishenkilöille lakipalveluita erilaisissa asunto-osakeyhtiölakiin ja maakaareen liittyvissä kysymyksissä.
Voimme auttaa myös uuden talon rakennuttajaa tai vanhan korjauttajaa sopimus- sekä lupa-asioissa.

Tärkein asuntoasumiseen vaikuttava laki, asunto-osakeyhtiölaki, muuttui olennaisesti kesällä 2010.
Muutos toi mukanaan monia uusia pakottavia säännöksiä, joiden noudattaminen remonttien ja korjaustöiden yhteydessä on tärkeää erityisesti vastuukysymysten kannalta.

Lainopillinen neuvontamme kattaa asunto-osakeyhtiölakiin liittyvät asiat, erilaisten sopimusten laadinnan ja muut sopimuskysymykset, sekä muita asumiseen liittyviä asioita.

Neuvomme myös omakotiasujia mm. maakaaren säännöksiin liittyvissä kysymyksissä, ja voimme auttaa uuden omakotitalon rakennuttajaa selviämään "pykäläviidakosta".

Ota yhteyttä ja kysy lisää lakipalveluistamme!