Taloyhtiön hallinto

kW-help on tukenanne tärkeissä ratkaisuissa. Erikoisalaamme ovat taloyhtiöiden laki- ja energia-asiat.

Taloyhtiön asioiden hoitaminen on viime kädessä hallituksen tehtävä, ja kesällä 2010 voimaan tulleen uuden lain myötä hallituksen vastuu ja velvollisuudet vain kasvoivat. Hallittavien asioiden määrä lisääntyy, jolloin heti saatavilla oleva luotettava tieto mm. vastuu- ja sopimuskysymyksistä nopeuttaa ja helpottaa hallituksen työskentelyä.

Lämmityskustannukset ovat tyypillisesti taloyhtiöiden suurin yksittäinen kuluerä, joten energiansäästö on yhtiön kannalta erityisen tärkeässä roolissa. Myös veden ja sähkön käyttöä tarkkailemalla voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä yhtiölle. Haluammekin antaa asiantuntemuksemme taloyhtiöiden käyttöön.

Voimme tulla taloyhtiön hallitukseen asiantuntijajäseneksi tai voimme osallistua hallituksen työskentelyyn ulkopuolisena, täysin puolueettomana neuvonantajana. Erityisosaamisemme keskittyy energia-asioihin sekä lakiteknisiin asioihin, mutta tarpeen mukaan voimme ottaa kantaa myös muihin toiminnan kannalta oleellisiin seikkoihin.

Pyydä tarjousta tai kysy lisää!