Kaukolämpösopimuksen tarkistus

Energiakustannukset kuriin — jopa puolet taloyhtiöistä maksaa liikaa perusmaksua.
Olemme tehneet jo yli 400 tarkistusta, ja olemme saavuttaneet yli 250.000 euron vuotuiset säästöt asiakkaillemme!

Mistä kaukolämmön hinta muodostuu?

Kaukolämmön hinta muodostuu tyypillisesti kahdesta erillisestä maksusta: energiamaksusta ja sopimustehoon tai sopimusvesivirtaan sidotusta perusmaksusta. Energiamaksu perustuu todelliseen energiankulutukseen, kun taas perusmaksu perustuu arvioon kaukolämmön käyttäjän tehontarpeesta.

Vanhoissa taloissa tämä arvio on saatettu tehdä kymmeniä vuosia sitten, ja uusissa taloissa arvio ei usein perustu lainkaan todellisuuteen, vaan on suunnittelijan varmuuden vuoksi yläkanttiin tekemä arvaus. Koska energiayhtiö perii tehontarkastuksesta eli uudesta arviosta maksun, on syytä etukäteen selvittää puolueettomalla osapuolella, onko tehonmuutoksen pyytäminen energiayhtiöltä aiheellista. Tarjoamme nyt tätä selvitystyötä teille niin, että yhtiöllenne ei koidu siitä mitään taloudellista riskiä.

Esimerkki hinnan muodostumisesta asiakkaamme uudehkossa kiinteistöyhtiössä:

Ennen

Yhtiö maksoi siis kaukolämmöstään yhteensä 72.000 euroa vuodessa.

Tekemämme tarkistuksen perusteella huomasimme, että perusmaksu oli aivan liian korkea kohteen todelliseen tehontarpeeseen nähden.

Neuvoteltuamme kaukolämpöyhtiön kanssa yhtiön perusmaksu aleni 13.000 euroon.

Ennen

Yhtiöltä säästyy siis jatkossa 11.000 euroa, vuosittain!

Esimerkissä on kyseessä iso kaukolämmönkäyttäjä, mutta myös pienemmissä kohteissa selvityksen teettäminen kannattaa. Suosittelemme tilaamaan tarkistuksen kaikkiin sellaisiin kohteisiin, joissa perusmaksu on tällä hetkellä yli 3.000 euroa vuodessa ja tarkistusta ei ole aikaisemmin tehty.

Miten toimin?

• Ota meihin yhteyttä sähköpostilla tai puhelimitse, niin autamme sinua tarvittavien tietojen keräämisessä. Jos käytössäsi on energiayhtiön tarjoama tai muu nettipalvelu, josta kulutustiedot ovat nähtävillä kuukausikohtaisesti, voit antaa tunnuksesi meille käyttöön tarvittavien tietojen keräämistä varten. Tunnukset löytyvät isoimpien kaukolämpöyhtiöden kaikilta laskuilta. Voit lähettää tunnuksesi meille sähköpostilla, niin pääsemme heti töihin!.

• Tietojen perusteella teemme laskelman, josta selviää ajantasainen, todellinen tehontarve tai tarvittu vesivirta. Jos säästöjä on mahdollista saavuttaa, neuvottelemme energiayhtiön kanssa uuden perusmaksutason.

• Tarkistuspalvelusta laskutamme kertapalkkiona 50 % vuosittaiseen perusmaksuun saavutetusta alennuksesta. Laskutus tapahtuu vasta, kun säästö on todella saavutettu, ja seuraavina vuosina yhtiö pääsee nauttimaan koko säästetystä summasta. Jos säästöä ei saavuteta, palvelu on täysin maksuton.

Referenssit

Isompia eriä kohteita olemme tarkistaneet mm. seuraavilta asiakkailtamme:

• VAV Asunnot, 179 kpl
• Is.tsto Rantamäki, 84 kpl
• Is.tsto Astala, 23 kpl
• Is.tsto Talohallinto, 21 kpl
• Is.tsto Freddis, 18 kpl

Lisäksi olemme tarkistaneet useita kymmeniä kohteita pienemmissä erissä ja yksittäin, asiakkaina mm.:

• A-Lehdet
• RAKE
• Tikkurilan Terveysasema
• Vallila Interior
• Vammalan Villihinta

Kaikkiaan olemme tarkistaneet yli 400 kohdetta ja saavuttaneet asiakkaillemme yli 250.000 euron vuosittaiset säästöt. Olemme Suomen ainoa tähän palveluun erikoistunut toimisto.